Tall og telling

av Matematikksenteret

Telling forbereder for de fire regningsartene og er svært viktig for utvikling av tallforståelse og tallbegrep. Barna elsker å telle og de må få gjøre det ofte! Tell i mange varierte situasjoner der det er naturlig og der det er et behov for å telle.

Bjørnene – sortering og telling.