Mat og fysisk aktivitet

av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Næringsrik mat er grunnleggende for barns utvikling, helse, trivsel og læring. Måltidene i barnehagen har også en viktig pedagogisk funksjon som omfatter det sosiale samspillet og samværet, det å lære om mat og dens opprinnelse, om matkultur og om ens egen smak og opplevelse. Barnehagen har en unik mulighet til å bidra til at barn får prøve nye smaker og våger å prøve nye matvarer og matretter. Barnas nysgjerrighet for mat kan stimuleres og utvikles, og maten kan utforskes med alle sansene: syn, lukt, smak, følelse og hørsel. Det å ta utgangspunkt i ens egne sanser og erfare at en har rett til sin helt egne opplevelse, handler også om å bygge barns selvfølelse og kunnskap om seg selv. Når barna utforsker egget, kan det gjøres med alle sanser og de kan forsøke å sette ord på opplevelsene. Lukter egget noe? Hvordan kjennes det ut? Hva skjer når det kokes? Hva smaker det gule i egget? Mat og måltider kan lett kobles til andre temaer som for eksempel natur og miljø, kultur, språk, matematikk, kjemi og kroppen.

fysisk aktivitet3

Barnehagen er også en viktig arena for fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det anbefales at barn er fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minst 60 minutter hver dag. Aktivitetene bør inkludere moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør barn være så aktive at de blir andpustne og varme (høy intensitet). Tiden i ro bør begrenses, og stykkes opp med mer aktive perioder. Barn bør også få være ute hver dag. I barnehagen utgjør leken en stor del av den fysiske aktiviteten. Det er viktig at inne- og utearealet i barnehagen fordrer til variert lek. De ansatte i barnehagen bør delta som rollemodeller. Voksendeltakelse kan øke aktivitetsnivået og gi barna ideer som kan utvikle leken videre. Det er viktig å tilrettelegge for utvikling av grunnleggende bevegelser som rulle, krabbe, krype, klatre, hoppe, hinke og løpe. Utviklingen av disse bevegelsene kommer ikke av seg selv, men må læres, og barnet må få trene på bevegelsene i ulike sammenhenger og i ulike fysiske miljø. Oppgavene som gis må være tilpasset det enkelte barn sitt ferdighetsnivå hvor kravene ikke må være for lette, men heller ikke for vanskelige. Barnet må oppleve både en grad av utfordring og samtidig mestring.

Se våre ressurser om mat og fysisk aktivitet i barnehagen, for eksempel om «Barns motoriske utvikling» på http://mhfa.no/smaabarn/.