Læringsmiljø

av Læringsmiljøsenteret

Barnehagehverdagen gir mange muligheter til å arbeide for å fremme et godt læringsmiljø. Voksne i barnehagen som inngår i gode og varme relasjoner med barna, men som også er tydelige ledere, vil bidra til å fremme et godt læringsmiljø i barnehagen. De lever seg inn i barnas interesser og behov, og forstår hva som er gode læringssituasjoner hvor de kan gå inn i dialog med barna. De er tydelige ledere slik at alle barn kan føle seg ivaretatt og tatt hånd om.

De gode relasjonene – en film om læringsmiljøet i barnehagen.