Barn er forskerfrø

av Naturfagsenteret

Egg som kan flyte og andre eggsperimenter

Naturfag er både et teoretisk, et praktisk, et kreativt og et estetisk fag. Arbeidsformene kan derfor være både sansende, opplevende og eksperimenterende. Aktivitet, praktisk arbeid og undersøkelser er selve kjernen i naturfaglig arbeid, særlig sammen med barn. En tur til en bondegård byr på lukter, farger, synsinntrykk og opplevelser og gir et mangfold av pedagogiske muligheter. På bondegården kan begrepene fylles med innhold. Her vil barna få førstehåndserfaringer med kylling, høner, nebb, fjær, egg og klør. Disse erfaringene kan gi grobunn til undring: Hva er en kylling egentlig? Er det en fugl? Hvordan vet vi at det er en fugl? Hva bruker fuglene fjær til? Er det bare fugler som har fjær?

På samme måte som et bondegårdsbesøk vil en tur i naturen kunne gi mange muligheter til å fremme språkutvikling og begrepslæring. I møte med en krokete pinne, gode blåbær eller brennesle som svir, bruker barn sansene sine og får erfaringer. Gjennom disse erfaringene kan begreper dannes, men ikke av seg selv. En nærværende voksen vil kunne styrke språkutviklingen. En barnehagelærer som kan nok naturfag til å gjøre samtalen spennende er en svært god naturfaglærer, men også en like god språklærer.

Mer morsomt og lærerikt fagstoff om fugl.

naturfag2

Naturfag handler om undring over hvorfor verden er som den er. Gjennom undring, utforsking og utfordrende lek i samspill med hverandre og med kvalifiserte voksne, kan barn lære mye om naturen. Naturfag handler om å være ute i naturen, oppleve den, sanse den og reflektere over den, men det handler også om å eksperimentere med fysiske fenomener, inne og ute. Eksperimentering og søken etter gode løsninger stimulerer kreativiteten.

Utforskende arbeidsmetoder vil kunne ivareta barns lekende tilnærming til nye fenomener og gleden ved å oppdage noe nytt. Utvikling av språk og begreper står sentralt i alt arbeid med naturfag. Erfaringer må språklig bearbeides for å bli begreper og kunnskap.

Utforskende arbeidsmåter er: utprøving, observasjon over tid, identifisering og klassifisering, å se etter mønstre eller forsking/testing. Med andre ord, det er flere måter å arbeide utforskende på i barnehagen. Det er imidlertid viktig at barna er i et miljø som er generøst med hensyn til utstyr og muligheter som inviterer til utforsking. For at barn skal kunne leke utforskende, må de ha materialer eller annet utstyr å utforske med. Egg for eksempel, kan by på mange utforskende aktiviteter.

Forslag til flere spennende og lærerike aktiviteter.