Egget – skriving, kreativt arbeid og digitale verktøy

Barns erfaringer med materialer
av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Barnehagen skal gi barna mulighet til å utrykke seg estetisk, og sørge for rike og varierte erfaringer med kunst, kultur og estetikk. En måte å sørge for variasjon er å utfordre og stimulere barnas kreativitet gjennom bruk av ulike materialer. Å se mulighetene i omgivelsene utendørs kan åpne opp for et mangfold av materialer som kan omformes og skape nye uttrykk. Materialene endrer seg med vær og årstid, og dette gir barna sanselige erfaringer. Å eksperimentere med materialenes egenskaper og bruke de i skapende virksomhet bidrar til å gi barna nye erfaringer de kan bruke i sine kreative prosesser. Ved å gi barna åpne oppgaver til å skape ut fra et utvalg av materialer stimuleres barnas fantasi og kreative tenking. Man kan også ta med materialer ut i naturen, og de vil få en ny betydning og funksjon. Man kan lage lydinstallasjoner og eksperimentere med hvilke materialer som egner seg til å lage lyd, enten med vind som blåser eller at barna aktivt må skape lyd. Barna kan samle sammen pinner som de fjerner barken på, sortere etter størrelse, før de blir malt i farger fra fargeskalaen. Ved å borre et hull i den ene enden av pinnene kan man tre en hyssing gjennom hullet og henge opp pinnene etter størrelse og farge. Dette blir tre-chimes som barna kan bruke til å utforske lyd og rytme. La barna se materialenes muligheter, la de utforske og omskape, møte motstand i materialenes egenskaper og oppleve mestring ved å skape. Lag rom for undring og nysgjerrighet i barnas hverdag!

Mer informasjon om kunstprosjekter med lyd ute.

 
Barn er små forskere i skriftspråket
av Skrivesenteret
I barnehagen kan det legges til rette for ulike former for skriveaktiviteter.

Oppdagende skriving er en metode der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved selv å eksperimentere med egen skriving før de formelt har lært seg alle bokstavlydene. Barna oppdager at de ordene vi bruker når vi snakker kan gjøres om til enkeltlyder og skrift. For at barn skal kunne knekke den alfabetiske koden eller kunne tilegne seg skriftens lydprinsipp, må det fokuseres på bokstavlyd og ikke bokstavnavnet.

Det er viktig å ha noe meningsfylt å skrive om, og en felles opplevelse som «egget» kan bidra til at barna har noe å formidle. I etterkant av en felles opplevelse er det fint å snakke om det de har opplevd. Underveis eller etter en slik samtale kan de voksne for eksempel modellere ved å skrive en felles tekst slik at barna kan få tips til hvordan de selv kan skrive.

Det kan være hensiktsmessig å ha tilgjengelige bokstavhjelpere som de voksne kan vise til når barna er nysgjerrig på hvordan en bokstav ser ut. De voksne bør motivere barna til å bruke de bokstavene de allerede kan, om det så er bare den første bokstaven i et ord. Barna kan også gjerne bruke «skribleskrift» eller barneskrift som de voksne kan «oversette» til «voksenskrift». I oppdagende skriving er det ingenting som heter rett eller galt!

Mer informasjon om oppdagende skriving.

 
Bruk av digitale verktøy i barnehagen
av Senter for IKT i utdanningen
I del 2 av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, står det:
«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, læring og innhenting av kunnskap».

Digitale kamera og pedagogisk dokumentasjon har i mange år vært viktige verktøy i norske barnehager. I dag har også ipad og nettbrett blitt mange barnehagers verktøy i arbeid med ulike lek- og læringsopplegg.

Å søke opp informasjon og bilder i lag med barn kan være kilde til samarbeid, kommunikasjon og språkutvikling. Mulighetene er mange og utfordringen er å være kreativ og kritisk til hvordan vi bruker de ulike verktøyene for å må målene satt i rammeplanen.

Senter for IKT i utdanningen har utviklet noen ressurser til barnehagene som dere finner på vår nettside.

Ta en titt!

http://iktsenteret.no/malgruppe/barnehage