Egget – heilskapleg læring i barnehagen

Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Noko så enkelt som eit egg kan nyttast til å opne opp ei rik verd av heilskapleg læring.

Inspirert? Du finn fleire barnehageressursar på nettsidene til dei nasjonale sentera: